Poradenství seberozvojových principů

Na konzultaci si spolu popovídáme o vás, o tom, jaké nástroje by se hodily pro to, abyste si nastavili ve vašem životě rovnováhu. Vy sami. Jak zpracovat věci, které vás dokola zlobí, jak si nepřipadat jako chudinka (pokud nechcete), jak se opečovat a přestat se dřít, jak se zkusit utkat s vlastními strachy, jak si přát a stát se tvůrcem svého života. Doporučuji předem zformulovat témata, která budete chtít probrat.

Jelikož mám ráda propojování, v případě potřeby použijeme s vaším souhlasem Bachovu květovou terapii a terapii stravou.

První jednorázová konzultace probíhá obvykle 2 hod za celkovou cenu 1 500 Kč , další konzultace probíhají obvykle 1 hod za hodinovou sazbu 850 Kč.

Konzultace probíhá na místě dle domluvy.

Tímto nepřebírám jakoukoliv zodpovědnost za řešení vašich zdravotních problémů, rozhodnutí je Vaše, přestože se snažím vám poskytnout informace co nejvíce v souladu se svým svědomím.